11P by xguru 2021-10-15 | favorite | 댓글과 토론

- apt가 설치 진행할 때, 스크롤되는 터미널 화면에서도 최하단에 멋진 프로그레스 바를 표시
ㅤ→ 커서 위치를 저장했다가 최하단으로 가서 출력하고 커서 포지션을 복원
- 사용한 Escape 코드 (ESC = "\033" ):
print(f"\0337\033[0;{lines}r\033[{lines};0f\033[0K\0338")

ESC 7 is DECSC (Save Cursor)
ESC 8 is DECRC (Restore Cursor)
ESC [ Pn ; Pn r is DECSTBM (Set Top and Bottom Margins)
ESC [ Pn A is CUU (Cursor Up)
ESC [ Pn ; Pn f is HVP (Horizontal and Vertical Position)
ESC [ Ps K is EL (Erase In Line)